Hans Åke Scherp

Microlivet i jorden

Hans-Åke är ordförande i Karlstads Trädgårdssällskap.

Föreläsning lördag: Microlivet och jorden
En föreläsning kring livets viktigaste ekosystem (solen, växterna, jorden och mikrolivet) hur de samverkar utifrån växternas fotosyntes och mikroorganismernas bidrag till jordhälsa samt friska och näringsrika skördar.

Föreläsning söndag: Kopplingen mellan odlingsmetoder och hälsa
En god jordhälsa = hälsosam mat = friska människor. Om växterna inte får det de behöver blir de sjuka, vissnar och dör. Samma sak gäller djur och oss människor. Föreläsningen belyser samband mellan vår hälsa och sätt att odla, hantera och tillaga mat.