Riksförbundet Svensk Trädgård

Riksförbundet Svensk Trädgård har över 32 000 medlemmar och ca 150 lokala trädgårdsföreningar runt om i hela landet. Svensk Trädgård är en mötesplats för trädgårdsintresserade. Vi främjar trädgårdskultur och lustfyllt odlande, samt sprider kunskap om hållbar odling. Förbundet är en del av FOR, Fritidsodlingens Riksorganisation.

Riksförbundet Svensk Trädgård finns representerade på Sköna Gröna Trädgård i samma monter som deras lokal förening Karlstads Trädgårdssällskap.