Ann-Britt Höglund

Favoriter från min trädgård

Det är skapandet som driver mig. Min trädgård är en avstyckad lantgård på ett halvt hektar, med en del berg i dagen och gott om sten. Här har jag byggt upp olika miljöer. Själv trivs jag bäst i trädgårdslunden (woodlandet), där miljön alltid är behaglig att vistas i. Genom åren har jag samlat på mig träd, buskar, perenner och lökväxter från bland annat Asiens och Nordamerikas bergstrakter. Genom Sällskapet Trädgårdsamatörerna får man tillgång till ovanliga växter till rimliga priser. Till favoritväxterna hör magnolior, lönnar, korneller, hortensior, rhododendron, azaleor, barrväxter, sockblommor, hostor, gentianor … Listan är lång. Mångfalden gynnar fåglar, insekter och andra smådjur. Trädgården byter skepnad från dag till dag och man har alltid något att se fram emot.
Medlemskapet i Trädgårdsamatörerna under trettio år har betytt enormt mycket för mig både kunskapsmässigt och socialt. Det är en källa till kunskap, inspiration och trevlig social gemenskap med många vänner. Jag brukar visa min trädgård i KRUT, Konstrundan i Ulvsbytrakten och i Tusen Trädgårdar.