Biokube A/S

Vi har sedan starten 2004 levererat miljövänliga minireningsverk för avloppsvatten i Danmark Sverige, Finland och globalt i hela världen. Företaget startades till följd av det EU-direktiv som tillkommit för att tillse att varje hushåll skall ha aktiv rening av sitt avloppsvatten. Länsstyrelsernas utvärdering av minireningsverk för enskilda avlopp visar att BioKube reningsverk har toppresultat.Kom och besök vår monter på mässan så berättar vi mer!