Naturskyddsföreningen

Vårt fokus är en hållbar framtid som säkerställer att vi använder naturresurserna så att de bibehålls för kommande generationer.

På mässan kommer vi fokusera på:
* En biologisk mångfald är en grundförutsättning både ovan och i jorden. I Värmland har vi till exempel gedigna arbetsgrupper kring både jord och skog.
* Hållbar odling enligt naturliga processer utan köpt ”torvjord” och bekämpningsmedel.
* Kampen mot invasiva växter