Karlstads kommun Parkenheten

Stadsodla på kommunens mark. Om du har intresse för odling, saknar egen trädgård eller vill få nya vänner finns det möjlighet att gå med i en stadsodlarförening eller studiecirklar med stadsodling. I vår monter kan du komma i kontakt med stadsodlarföreningarna och ansöka om medlemskap.