Peter Lampert

Biologisk mångfald i trädgården

Peter Lampert från Karlstads universitet forskar om biologisk mångfald med fokus på pollinatörer och andra insekter.

Biologisk mångfald i trädgården – viktigt och vackert
Varje trädgård kan bli ett paradis för biologisk mångfald som glädjer både människor och djur! I föreläsningen kommer Peter att visa varför biologisk mångfald är viktigt för oss alla och vilka möjligheter det finns att främja den i din egen trädgård. Spännande information och tips i ämnet finns även på Peters hemsida: www.actionsforinsects.com.

Upptäck blommor genom lek
I den här workshopen för små och stora barn kan du leva dig in i rollen som bi, fjäril eller humla. Som insekt kan du upptäcka olika blommodeller och lära dig varför olika insekter behöver helt olika blommor. Där finns också en möjlighet att pussla egna blommor och insekter efteråt.