Sveriges Pomologiska Sällskap

Sveriges Pomologiska Sällskap är en ideell organisation med uppgift att värna om och utveckla odlingen och användningen av frukt och bär i Sverige. I vår monter kan du få guidning och vägledning kring dina fruktträd. Information kring plantering, ympning, beskärning och pomologisk historia. Löpande under båda dagarna kommer det finnas möjlighet att plantera ditt eget äppelträd som du mot en mindre kostnad kan ta med dig hem. Se även program för Kunskapsscenen där pomologer från föreningen kommer hålla en frågestund kring fruktträd, plantering, skadedjur, ympning mm.