Sällskapet Trädgårdsamatörerna Värmlandskretsen

Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA) är en ideell förening med för närvarande ca 7000 medlemmar inom de nordiska länderna. Värmlandskretsen har ca 250 medlemmar. De verkar för att sprida kännedom om växter som är odlingsbara i Värmland och att sammanföra trädgårdsintresserade personer med inriktning på perenner, buskar och träd.