Ett Grönare Karlstad

Ett Grönare Karlstad är en vision som Karlstad Klimatnätverk driver. Nätverket är ett kontaktforum för både klimatengagerade privatpersoner och klimatgrupper; t ex Fridays for future, Rebellmammorna, Klimatstudenterna, Naturskyddsföreningen och Grön Kyrka.

I Ett Grönare Karlstad binder vi mer koldioxid samtidigt som de livsviktiga pollinerande insekterna gynnas. Staden blir svalare och vi får en bättre vattenbalans. Vi får en trevligare och hälsosammare stad!
Vi vill utöka och utveckla grönytorna i staden med odlingar, ängsytor, träd och buskar, och skapa utrymme för stadsodling samt ge tips och råd åt privata fastighetsägare hur de kan bidra till denna utveckling.”