Ingrid Larsson

Frötanterna

Ingrid är en av de två Frötanterna som tillsammans med Kerstin Karlsson har startat fröbibliotek runtom i Värmland. Ett uppskattat koncept där alla har möjlighet att låna fröer. Utlåningen är en fantastisk möjlighet både för att ge fler möjlighet att odla men också för att komma över rariteter. Ingrid är en experimentel hobbyodlare som är aktiv i Karlstads Trädgårdssällskap. Ingrid håller tillsammans med Kerstin i föreläsningen ”Kretslopp: Frö till frö” med fokus på året-runt-odlande och övervintring av fröer.