Kerstin Karlsson

Frötanterna

Kerstin är en av de två Frötanterna som tillsammans med Ingrid Larsson har startat förbibliotek runtom i Värmland. Ett uppskattat koncept där alla har möjlighet att låna fröer. Utlåningen är en fantastisk möjlighet både för att ge fler möjlighet att odla men också för att komma över rariteter. Hon är en nyfiken hobbyodlare som är aktiv i Karlstads Trädgårdssällskap. Kerstin håller tillsammans med Ingrid i föreläsningen ”Kretslopp: Frö till frö” med fokus på året-runt-odlande och övervintring av fröer.