Anna Mossberg

Att skapa biologisk mångfald i en stadsmiljö

Anna jobbar som Parkchef på Karlstads kommun.

Att skapa biologisk mångfald i en stadsmiljö – på balkongen, i trädgården och i parken.

” Hur mycket pollinatörer får man för skattepengarna?” Anna Mossberg på Karlstads kommuns parkenhet berättar om hur kommunen ställer om sin skötsel och utveckling av parker för en bredare mångfald och högre upplevelsevärden. Hon berättar hur man anlägger sin egen äng hemma i trädgården, om vikten av mänsklig hälsa i stadsmiljö med det gröna kring oss, att bevara och öka mängden träd och fördelarna med ”rufsigare” parker samt nya idéer kring trädgårdsdesign”