Leo Hjertstedt

Att göra nya produkter av produktionssvinn

Gotland Originals startades av barndomsvännerna Leo Hjertstedt och Sebastian Rückertz 2021. Sedan dess har de utvecklat sin verksamhet från att endast producera bivaxdukar till att även tillverka bivaxljus, bivaxrullar och eldstartare. Idag har de fem anställda och de bedriver sin verksamhet med målet att ha en positiv påverkan på sin omvärld. Nu kommer Leo att berätta mer om hur Gotland Originals har blivit ännu mer hållbara genom att skapa nya produkter av svinnbitar och produktionsrester. Varmt välkomna!